söndag 26 september 2010

Från bokmässan
En bok från Finland och en från Norge. Känns bra!